Õppekavad

Õppekava nimetus: Kardiostimulaator – probleemi lahendus või probleem?

Õppekava rühm:  Meditsiin

Koolitus on mõeldud perearstidele, sisearstidele, erakorralise meditsiini arstidele  ning eelpooltoodud erialade residentidele. Õppekava koostamisel on lähtutud Euroopa Kardioloogide Seltsi uusimatest ravijuhistest.

Õpiväljundid:

  • Koolituse läbinu tunneb erinevaid püsikardiostimulaatorite tüüpe
  • Koolituse läbinu teab püsikardiostimulatsiooni näidustusi
  • Koolituse läbinu omab ülevaadet enim levinud kardiostimulaatoriga seotud probleemidest
  • Koolituse läbinu tunneb EKG-s kardiostimulaatori paigaldamise näidustuseks olevaid rütmihäireid, kardiostimulaatori normaalset tööd ja selle häireid
  • Koolituse läbinu omab ülevaadet kardiostimulaatoriga patsiendi järelkontrolli vajadusest ja sealt saadavast  infost
  • Koolituse läbinu omab ülevaadet, millistele diagnostilistele ja raviprotseduuridele seab kardiostimulaator piiranguid

Kuna tegu on kardioloogiaalase täiendkoolitusega, siis koolitusel osalemise eeltingimuseks on, et on omandatud vähemalt üldarsti tase

Õppe kogumaht on 5 akadeemilist tundi, sellest 4 akadeemilist tundi loengu vormis  auditoorset tööd ja 1 akadeemiline tund auditoorset tööd praktikumina (EKG-de analüüsimine)

Koolitused Tartus ja Pärnus toimuvad  eesti keeles ning Jõhvis ja Narvas vene keeles.

Õppe sisu:

Koolitusel antakse ülevaade püsikardiostimulaatorite tüüpidest, kardiostimulaatori paigaldamise näidustustest, enim levinud kardiostimulaatoriga seotud probleemidest, EKG analüüsist kardiostimulaatori paigaldamise näidustuseks olevaid rütmihäirete korral, EKG-st kardiostimulaatoriga patsiendil (normaalne leid ja stimulaatori töö häired), kardiostimulaatori järelkontrolli vajadusest ja sealt saadavast infost, diagnostilistest ja raviprotseduuridest, millele kardiostimulaatori olemasolu seab teatud juhtudel piiranguid. Ühe akadeemilise tunni ulatuses toimub praktikum, kus kõik osalejad saavad valiku EKG-sid analüüsimiseks.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituse läbiviimiseks renditakse konverentside ja seminaride      läbiviimiseks mõeldud ruume

Loengute materjalid antakse koolitaja poolt

Koolituse läbimiseks on vajalik koolituse lõpus läbida kirjalik test, osalejad saavad osalustunnistuse 5 täienduspunkti (5 akadeemilist tundi) kohta

koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal

Koolitust viib läbi Dr. Piibe Muda, kes töötab arst-õppejõuna kardioloogia erialal  Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliinikus, sellest rütmihäirete osakonnas 12 aastat ja omab 18 aastast töö-ja õpetamise kogemust.

 

Õppekava nimetus: Mitteinvasiivne diagnostika südamehaiguste korral I

Õppekava rühm: Meditsiin

Koolitus on mõeldud perearstidele ja sisearstidele ning peremeditsiini ja sisehaiguste residentidele. Õppekava koostamisel on lähtutud Euroopa Kardioloogide Seltsi ja Ameerika Kardioloogide Kolleegiumi ravijuhistest

Õpiväljundid:

  • Koolituse läbinu tunneb ebaadekvaatse siinustahhükardia ja asendist sõltuva tahhükardia põhjuseid, uuringute ja ravi võimalusi ning diferentsiaaldiagnostikat
  • Koolituse läbinu teab südame isheemiatõve mitteinvasiivse diagnostika meetodite võimalusi ja piiranguid
  • Koolituse läbinu omab ülevaadet südame klapirikete ja kaasasündinud südamerikete diagnostika ja ravi võimalustest ning järelkontrolli vajadusest ja sagedusest

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on, et on omandatud vähemalt üldarsti tase

 Õppe kogumaht on 6 akadeemilist tundi loengu vormis  auditoorset tööd

Koolitus toimub eesti keeles

 Õppe sisu:

“Mitteinvasiivne diagnostika südamehaiguste korral I” koosneb kolmest kahetunnisest loengust. Esimene loeng on  posturaalsest tahhükardiast, ebaadekvaatsest siinustahhükardiast  ja nende rütmihäirete põhjustest, uuringute ja ravi võimalustest ning diferentsiaaldiagnostikast . Osalejad saavad ülevaate, kuidas neid patsiente uurida ja ravida. Teine loeng käsitleb mitteinvasiivse  diagnostika võimalusi ja piiranguid südame isheemiatõve kahtlusel ja olemasolul. Kolmas ettekanne annab ülevaate südame klapiriketega ja kaasasündinud südameriketega patsientide diagnostika ja  ravi võimalustest ning järelkontrolli vajadusest ja sagedusest.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituse läbiviimiseks renditakse konverentside ja seminaride      läbiviimiseks mõeldud ruume

Loengute materjalid antakse koolitaja poolt

Koolituse läbimiseks on vajalik koolituse lõpus läbida kirjalik test, osalejad saavad osalustunnistuse 6 täienduspunkti (6 akadeemilist tundi) kohta

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajatel

Koolitust viivad läbi Dr. Piibe Muda, Dr. Külliki Karu ja Dr. Sirje Kõvask. Kõik koolitajad on kardioloogi haridusega, töötavad Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliinikus  ja omavad enam kui 15 aastast töö-ja õpetamise kogemust.